Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?
Bezpieczne wakacje 2017 r.

BEZPIECZNE WAKACJE w 2017 r.

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży dobiegł końca. W porównaniu do lat ubiegłych

na terenie nasze powiatu zarejestrowano znacznie więcej placówek oferujących dzieciom oraz młodzieży zorganizowaną formę spędzania czasu wolnego. Nadzór prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną obejmował: bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku oraz bezpieczeństwo
w miejscach zamieszkania. 

Bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku

>W oparciu o ogólnopolską stronę zgłoszeń wypoczynku – www.wypoczynek.men.gov.pl, planowano  kontrole, zwracając uwagę m.in. na organizatorów wypoczynku, rodzaj prowadzonej przez nich działalności, terminy wypoczynku, nazwę obiektu, w którym zaplanowano wypoczynek.

Prowadzono kompleksowe kontrole funkcjonującego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie jego działania, stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego obiektu i wyposażenia, warunków higieniczno-zdrowotnych żywienia.

Wypoczynek zorganizowany był:

·         na bazie obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (18 zgłoszonych, 12 kontroli )

·         w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, w tym jednej placówce oświatowej (4 zgłoszone, 3 kontrole )

·         w 3  szkolnych schroniskach młodzieżowych sezonowych ( 2 zorganizowanych na bazie szkół podstawowych:  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w  Biłgoraju, ul. 3 Maja 3/7 –  schronisko „Sitareczka”;  Szkoły Podstawowej im. Konrada Bartoszewskiego „Wira” w Górecku Starym gmina Józefów oraz 1 usytuowanego przy Samorządowym Zespole Szkół w Józefowie, ul. Broniewskiego 14A ).

  • w formie obozów harcerskich  pod namiotami (10 zgłoszonych, 10 kontroli)
  • w miejscu zamieszkania (10 zgłoszonych przez 2 przedsiębiorców, 2 kontrole)
  • na bazie całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Józefowie przy ul. Górniczej 21.

Łącznie z wypoczynku skorzystało 1291 osób. 

>Zgłaszającym się do Stacji organizatorom obozów harcerskich pod namiotami (4) udzielono informacji w zakresie bezpiecznego zorganizowania takiej formy wypoczynku.

>Przeprowadzono 1 kontrolę tzw. „dzikiego” wypoczynku, nie stwierdzono uchybień natury zdrowotnej, sanitarno-higienicznej oraz technicznej.                        

O zaistniałej sytuacji poinformowano Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także LPWIS w Lublinie. Wystosowano pismo do organizatora wypoczynku przypominające o obowiązku zgłaszania planowanego wyjazdu dzieci.

> Przeprowadzono kontrole w zakresie spełnienia wymogów do zbiorowego żywienia oraz produkcji posiłków:

- obiektów stacjonarnych, przygotowujących posiłki dla dzieci /młodzieży (restauracje, bloki żywieniowe szkół oraz ośrodki wypoczynkowe (9).                                                         

>Przeprowadzono kontrolę stanu sanitarno-technicznego oraz stosowania zasad dobrej praktyki higienicznej sezonowych obiektów żywieniowych i punktów małej gastronomii (13); nałożono
2 mandaty na sumę 400 zł.                    

>Przeprowadzono kontrole stanu sanitarno - higienicznego środków komunikacji publicznej (4) oraz dworca autobusowego (1)

>Przeprowadzono kontrole:

- wyposażenia socjalno-bytowego w miejscach usług  noclegowych (49)

-stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej (6)

>Prowadzono nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia

>Przeprowadzono kontrole placów zabaw, terenów  rekreacyjnych i plaż przy miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz przygotowania obiektów  w zakresie warunków sanitarno – higienicznych na organizowanych imprezach masowych. Kontrole przeprowadzono w obszarach:

- stanu sanitarno – higienicznego i porządkowego na placach zabaw (9), w tym stanu sanitarnego piaskownic (13)

- stanu czystości terenów rekreacyjnych i plaż (4)

- nadzoru nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, w tym wydawanie komunikatów o jakości wody przeznaczonej do kąpieli na podstawie przeprowadzonych ocen wyników jej badań (8)

- stanu sanitarno-higienicznego urządzeń w miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz nadzór nad oznakowaniem tych miejsc (4)

- warunków sanitarno - higienicznych organizowanych imprez masowych, zarówno na etapie wydawania zgody na ich przeprowadzenie jak również w trakcie ich przeprowadzania (3)

>Przeprowadzono kontrole placów zabaw, terenów  rekreacyjnych i plaż przy miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz przygotowania obiektów  w zakresie warunków sanitarno – higienicznych na organizowanych imprezach masowych. Kontrole przeprowadzono w obszarach:

- stanu sanitarno – higienicznego i porządkowego na placach zabaw (9), w tym stanu sanitarnego piaskownic (13)

- stanu czystości terenów rekreacyjnych i plaż (4)

- nadzoru nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, w tym wydawanie komunikatów o jakości wody przeznaczonej do kąpieli na podstawie przeprowadzonych ocen wyników jej badań (8)

- stanu sanitarno-higienicznego urządzeń w miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz nadzór nad oznakowaniem tych miejsc (4)

- warunków sanitarno - higienicznych organizowanych imprez masowych, zarówno na etapie wydawania zgody na ich przeprowadzenie jak również trakcie ich przeprowadzania (3).

>Pozostawiano materiały edukacyjno-informacyjne na wypoczynkach dotyczące bezpiecznego zachowania się na terenie kąpielisk, plaż, placów zabaw i innych terenów rekreacyjnych, (ulotek - 620, broszurek - 29, plakaty - 58, informacje – 58).

 

Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania

>Na terenie naszego powiatu  zgłoszono do Kuratorium Oświaty 10 wypoczynków. 

>Przeprowadzono 2 kontrole ( bez zastrzeżeń ) obiektów zgłoszonych do organizacji stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży: pod względem stanu sanitarno-higienicznego oraz stanu technicznego
urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz warunków higieniczno-zdrowotnych żywienia. W zajęciach uczestniczyło 37 dzieci.

>Przeprowadzono kontrole w zakresie zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa sanitarnego poprzez spełnienia wymogów do zbiorowego żywienia oraz produkcji posiłków i obrotu środkami spożywczymi (101 kontroli, 5 mandatów/550 zł, 3 decyzje administracyjne na usunięcie uchybień – uzyskano oczekiwany efekt poprawy)

>Przeprowadzano kontrole stanu sanitarno – higienicznego i porządkowego w obiektach użyteczności publicznej (6)

>Prowadzono stały monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

>Prowadzono kontrole oznakowania miejsc wykorzystywanych do kąpieli w zakresie przydatności wody do kąpieli (4)

>Pobierano na zlecenie organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli próbek wody w celu oceny jej jakości zarówno przed jak i w czasie trwania sezonu kąpieliskowego (8).

Wydawano oceny o jakości wody  w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na podstawie otrzymanych wyników badań jakości wody oraz wizualnej oceny tych miejsc (8).

>Umieszczano na stronie internetowej PSSE 1 informację- plakat „Patent na Bezpieczne Wakacje”, wykonano 1 ekspozycję  wizualną  w budynku PSSE – „Zdrowe Wakacje” oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do 15 Zakładów Opieki Zdrowotnej ( dotyczących  bezpieczeństwa zdrowotnego i profilaktyki chorób zakaźnych ).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 238
Wprowadzony przez: Adam Łaba
Data opublikowania: 2017-09-01 12:12:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu