Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?
Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

1.      kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,w szczególności dotyczących:

- utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego obiektów nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

   - higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wchowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,

-  higieny procesów nauczania;

   2.      prowadzenie postępowania administracyjnego wynikającego ze sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno  - sanitarnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych;

    3.      rozpatrywanie interwencji dotyczących stanu sanitarno – higienicznego placówek nauczania i wychowania oraz wypoczynku;  

    4.      współpraca z organami prowadzącymi placówki oświatowo – wychowawcze.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1362
Wprowadzony przez: Adam Łaba
Data opublikowania: 2012-04-17 11:20:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-17 08:26:05 Adam Łaba
2017-03-17 08:25:50 Adam Łaba
2017-03-17 08:24:19 Adam Łaba
2017-03-17 08:23:03 Adam Łaba aktualizacja zadań
2016-10-12 06:37:47 Adam Łaba
2012-04-17 11:25:08 Adam Łaba Publikacja artykułu