Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?
Projekt "Lekki Tornister"

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

23-400 Biłgoraj,  ul. Dąbrowskiego 15

skr. poczt. 15

 

tel. (0-84) 686-15-22, faks (0-84) 686-01-20

 

OZiPZ.770-5/1/16                                                                           Biłgoraj, dnia 28.11.2016 r.                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

w powiecie biłgorajskim

 

 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje, że w następstwie przeprowadzonego przez Pion Higieny Dzieci i Młodzieży w bieżącym roku w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, ogólnopolskiego badania obciążenia uczniów ciężarem tornistrów oraz uzyskania informacji na temat skali nieprawidłowości względem wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceń dotyczących prawidłowej wagi tornistra podjęto działania w zakresie interwencji nieprogramowej  z obszaru profilaktyki wad postawy.

         Dokonując analizy działań podejmowanych w obszarze profilaktyki chorób układu ruchu nawiązano współpracę z Fundacją Rosa, realizującą od 2011 roku ogólnopolskiego projektu „Lekki tornister”. Działanie jest inicjatywą korzystnie wpływającą na profilaktykę chorób układu ruchu oraz wad postawy wśród najmłodszych uczniów. Skierowane jest         do szerokiej grupy odbiorców, przez co zakres oddziaływania pozwala dotrzeć zarówno        do najmłodszej grupy społeczeństwa, bezpośrednio narażonej na ryzyko wystąpienia wad postawy oraz schorzeń spowodowanych nadmiernym obciążeniem tornistrów, jak również    do osób dorosłych, które sprawują bezpośrednio opiekę nad dziećmi zarówno w szkole jak      i poza nią. Ponadto działanie cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem wśród szkół             i nauczycieli.

         Projekt „Lekki Tornister” zakłada diagnozowanie problemu w formie badań              oraz wsparcie dla szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki pierwszorzędowych wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego         i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi dzieciom, ich rodzicom, opiekunom       i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków, będących przyczyną wad postawy.

         Odbiorcami projektu „Lekki Tornister” są uczniowie klas I – III, wychowawcy/nauczyciele, rodzice oraz środki masowego przekazu. Natomiast głównym celem projektu są działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród uczniów.

         Projekt ma na celu zmotywowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do prawidłowego       i zdrowego trybu życia; zwrócenie uwagi na problem przeciążonych plecaków uczniów      oraz związanych z tym wad postawy a w konsekwencji bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc oraz schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. Elementami programu      są lekcje w szkołach, które prowadzone są przez nauczyciela z wykorzystaniem bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przewodnika dydaktycznego, płyty CD z Bajką o Lekkim Tornistrze, plakatu edukacyjnego oraz karty zadań dla uczniów. Zespół projektu „Lekki Tornister” organizuje także w szkołach spotkania edukacyjne, które składają się z kilku części t.j. prelekcje nt. profilaktyki wad postawy, quizy i zabawy edukacyjne dla najmłodszych    oraz akcje ważenia i sprawdzania zawartości dziecięcych tornistrów. Tego typu spotkania organizowane są w placówkach, które realizują projekt w najciekawszy sposób                        i wykazują największe zaangażowanie w jego realizację.

         Projekt „Lekki Tornister” objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

         Dane kontaktowe organizatorów:

Biuro projektu Lekki Tornister

ul. Racławicka 15/19

53 – 149 Wrocław

Telefon: (+48) 71 343 24 24

E-mail: kontakt@lekkitornister.org

 

Adres siedziby Fundacji Rosa

ul. Ołtaszyńska 7

53-010 Wrocław

Telefon: (+48) 71 343 24 24

E-mail: biuro@fundacjarosa.org

        

         W związku z powyższym proszę Dyrektorów szkół o podjęcie działań prozdrowotnych, zmierzających w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród uczniów poprzez przyłączenie się do projektu „Lekki Tornister”.

Dla wszystkich placówek, które dotychczas nie zgłosiły się do projektu utworzona została lista dodatkowa obejmująca 250 miejsc w skali kraju. Nabór zgłoszeń do realizacji projektu trwa do 9 grudnia br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

          Nowe szkoły pragnące wziąć udział w projekcie, powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony www.rekrutacja.lekkitornister.org, a następnie wysłać zeskanowany dokument na adres m.glinska@fundacjarosa.pl. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez pracownika fundacji i szkoła zostanie poinformowana o przystąpieniu do projektu.

         W chwili obecnej w województwie lubelskim do projektu zapisanych jest 25 szkół. Każda szkoła, która zapisze się do udziału w projekcie i zostanie zakwalifikowana otrzyma darmowy pakiet edukacyjny zawierający:

  • podręcznik dydaktyczny dla nauczyciela wraz z płytą CD zawierającą słuchowisko „Lekki Tornister” i „Zielona kropeczka”;
  • plakat edukacyjny „Lekki Tornister”;
  • list do nauczyciela;
  • karty zadań dla uczniów w ilości nie mniejszej niż liczba zgłoszonych uczniów          do V edycji.

         Pakiety zostaną przekazane do Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych celem ich dalszej dystrybucji do szkół na terenie powiatu.

 

Telefon do kontaktu 84 686 15 22 wew. 26 lub 511429 292

 

 

                                                                                                 

Do wiadomości:

1. Urzędy Miast i Gmin w powiecie.

2. a/a

         

                                                                                                                                                                                                      Z poważaniem

 

            

                               PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                      INSPEKTOR SANITARNY

                                                  w Biłgoraju

                                       lek. med. Grażyna Dec –Lal

                                      Specjalista Medycyny Ogólnej

 

 

 Więcej informacji dotyczących prgramu dostępnych na stronie: www.lekkitornister.org 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 841
Wprowadzony przez: Adam Łaba
Data opublikowania: 2016-11-28 13:48:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-11-28 13:54:20 Adam Łaba
Publikacja artykułu