Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?
II Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 14-20 listopada 2016 roku odbędzie się II Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (World Antibiotic Awareness Week- WAAW), który ma na celu podkreślenie jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi antybiotykooporność.  WAAW jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia, podjętą podczas 68 Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2015 roku.

W listopadzie ubiegłego roku, Dr Margaret Chan, Dyrektor Generalny WHO zaalarmowała, iż „Wzrost antybiotykooporności oznacza kryzys zdrowotny w skali całego świata i rządy poszczególnych państw zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że obecnie jest to jedno z największych wyzwań dla zdrowia publicznego. Antybiotykooporność podkopuje nasze możliwości leczenia chorób zakaźnych i zagraża rozwojowi, który osiągnęliśmy w medycynie”.

Antybiotyki to leki używane w celu zapobiegania oraz leczenia infekcji bakteryjnych. Oporność na antybiotyki to sytuacja, w której antybiotyk nie zabija bądź nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie jest skuteczne. Istotne jest, aby podkreślić, iż to bakteria zmienia się w skutek reakcji na obecność antybiotyku i staje się antybiotykooporna, a nie organizm ludzki.  W konsekwencji, oporne bakterie mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka i znacząco utrudniać proces wyleczenia.

Głównymi przyczynami tego zjawiska są: • Nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków; • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania, przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji; • Nadużywanie antybiotyków w procesach produkcji żywności; • Brak skutecznych programów kontroli zakażeń w szpitalach; • Nieprzestrzeganie zasad higieny; • Brak nowych antybiotyków.

Społeczeństwo powinno stosować antybiotyki z rozwagą tak, aby mogły one pozostać skuteczne jak najdłużej. Zakażenie wywołane przez antybiotykooporne bakterie może wystąpić u każdego, bez względu na wiek i kraj zamieszkania. Oporności na antybiotyki występuje naturalnie, ale niestety nieodpowiednie stosowanie tych leków wśród ludzi i zwierząt znacząco przyczynia się do przyśpieszenia tego niekorzystnego procesu. Antybiotykooporność prowadzi do dłuższej hospitalizacji, wzrostu kosztów medycznych oraz zwiększonej śmiertelności w społeczeństwie.

Etapami rozprzestrzenia się oporność na antybiotyki są:

1. Stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt i roślin; 2. Zwierzęta mogą być nosicielami bakterii opornych na antybiotyki; 3. Bakterie oporne na antybiotyki mogą być nabywane przez ludzi ze środowiska (poprzez wodę, glebę, powietrze) za pośrednictwem żywności lub przez bezpośredni kontakt ludzi ze zwierzętami; 4. Bakterie oporne na antybiotyki mogą rozprzestrzeniać się w społeczeństwie; 5. Z powodu nieprzestrzegania zasad higieny lub skażeń sprzętu, bakterie oporne na antybiotyki mogą być przenoszone na innych pacjentów; 6. Pacjent przebywa w placówce opieki zdrowotnej; 7. Antybiotyki są stosowane u pacjentów i mogą oni stać się nosicielami bakterii opornych na antybiotyki.

Działania na rzecz antybiotykooporności należą do głównych priorytetów WHO. Podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2015 określono globalny plan skupiający się na bezpiecznym i efektywnym użyciu leków w zapobieganiu i leczeniu chorób zakaźnych. Główne cele, które zostały określone to: 1. Zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie antybiotykooporności w społeczeństwie; 2. Wzmocnienie nadzoru i badań naukowych; 3. Zmniejszenie zachorowalności z powodu infekcji; 4. Optymalizacja użycia antybiotyków; 5. Zapewnienie trwałych inwestycji na rzecz walki z antybiotykoopornością.

W ramach realizacji pierwszego celu, Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła globalną kampanię zdrowotną pod hasłem: „Antybiotyki – stosuj rozważnie!” (Antibiotics – Handle with care). Została ona rozpoczęta podczas I Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach w 2015 roku. Pierwsza edycja WAAW cieszyła się ogromnym powodzeniem i została przeprowadzona w niemalże wszystkich krajach europejskich. W tegorocznym WAAW pragniemy powtórzyć ubiegłoroczny sukces, a także poszerzyć obszar działań uświadamiających społeczeństwo o problemie antybiotykooporności. Zachęcamy do zainteresowania się tematem i wspierania działań przeciwko antybiotykooporności!

Informacje obrane z stromy WHO Polska pod adresem: WHO Polska - II Światowy Dzień Wiedzy o Antybiotkach.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 696
Wprowadzony przez: Adam Łaba
Data opublikowania: 2016-11-15 09:24:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-11-15 09:27:58 Adam Łaba
Publikacja artykułu