Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?
Zadania Osoby na Samodzielnym Stanowisku ds. Informatyki

Do zadań Stanowiska  do spraw Informatyki należy w szczególności:

1) instalowanie oprogramowania systemowego i specjalistycznego,

2) konserwacja i uaktualnianie oprogramowania,

3) instalowanie urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem,

4) serwis sprzętu komputerowego w zakresie podstawowym,

5) modernizowanie i rozbudowa zestawów komputerowych,

6) administrowanie lokalną siecią komputerową,

7) monitorowanie wykorzystania sieci i ewentualnych zagrożeń,

8) regularne  archiwizowanie danych  zgodnie  z Instrukcją  Zarządzania Systemem 
      Informatycznym,

9)  nadzorowanie polityki bezpieczeństwa danych,

10) szkolenie w zakresie wdrożonych systemów bezpieczeństwa dla końcowych
     użytkowników,

11) szkolenie nowoprzyjętych pracowników z zakresu bezpieczeństwa oraz obsługi PC,

12) szkolenie oraz pomoc pracownikom obsługującym systemy TREZOR, monitorowania
   wody oraz powiadamiania o chorobach zakaźnych,

13) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad  określonych w Polityce Ochrony
    Bezpieczeństwa Danych Osobowych w zakresie ochrony systemu informatycznego,

14) prowadzenie i aktualizacja danych zawartych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

15)  administrowanie kontami poczty internetowej.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1312
Wprowadzony przez: Adam Łaba
Data opublikowania: 2012-04-17 09:43:36
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-04-17 09:52:47 Adam Łaba
Publikacja artykułu