Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Biłgoraju,  działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

 

1) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z aktami wykonawczymi(Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ze zm.);

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi(Dz.U. z 2016r., poz. 1638 );

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. z 2016r., poz. 1870);

4) ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525);

5) statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Biłgoraju.

Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Lubelski.

Obszarem działania Stacji jest powiat biłgorajski.

Działalnością Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju, który jednocześnie jest jej dyrektorem.

Szukaj w tym dziale: