Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?

Stanowisko pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych

Kierownik Sekcji Administracyjnej

mgr Maria Flis

tel. 84 686 15 22 wew. 33

fax. 84 686 01 20

email: psse.bilgoraj@pis.gov.pl

Szukaj w tym dziale: